Logo Marzz Software

Inhouse ontwikkeling bij Marzz Software

Het bedrijf voor software ontwikkeling voor bedrijven.

Aanpak

Software ontwikkeling wordt bij Marzz Software in-house gedaan. Dit heeft de volgende voordelen:

Per project kan de uitgangssituatie verschillen. Er kan worden uitgegaan van een compleet functioneel ontwerp, een complete beschrijving van een (deel)project of een nog niet nader omschreven opdracht. Deze uitgangssituatie wordt bepaald door de klant.

Als er een compleet functioneel ontwerp of complete (deel)project beschrijving is, zal er na bestudering van het ontwerp een beeld geschetst worden van het te ondernemen werk. Als het ontwerp voor aanvang nog veel onduidelijkheden bevat kan er worden gewerkt op basis van uurtarief in plaats van fixedprice. Als de specificaties van het beoogde project weinig of geen onduidelijkheden bevattten wordt een offerte opgesteld. Binnen deze offerte worden de functionaliteiten afgebakend die voor een fixed price bedrag worden gebouwd.

In de situatie dat er geen compleet ontwerp of complete beschrijving is, zal er een ontwerp worden gemaakt van de gewenste functionaliteit. Het maken van een ontwerp wordt op uurtarief basis gedaan bij klant.

Marzz Software heeft een volledige ontwikkelomgeving voor het Microsoft platform.

Marzz Software ontwikkelt ook software voor het Linux besturingssysteem. Marzz Software heeft hier alle benodigde ontwikkel software en ervaring voor.